Novinky a aktuality


Výzkumné šetření EUPRON

Vážené kolegyně / Vážení kolegové Ústav Teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK si Vás dovoluje pozvat k účasti na mezinárodním výzkumném šetření EUPRON (EUropean Pharmaceutical Role Of Nurses), jehož cílem je z pohledu lékaře, farmaceuta a sestry detailněji popsat a porozumět současné roli sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče. Šetření [...]

Volby 2018

Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise České gastroenterologické společnosti Výbor České gastroenterologické společnosti na svém zasedání dne 21. 2. 2018 v Praze vyhlásil v souladu s volebním řádem České lékařské komory JEP usnesením volby do výboru a revizní komise a stanovil pro volbu tato pravidla: 1. Volby do výboru a revizní komise ČGS ČLS JEP 2018 proběhnou kombinovanou formou [...]

ESGE webinář věnovaný kvalitě koloskopie

You are hereby invited to participate in the first ever ESGE webinar! Topic: Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy Date: Friday, March 23, 2018 Time: 18:00 (Central European Time) Panellists: Professor Thierry Ponchon (France), Dr Michal Kaminski (Poland) This free webinar series offers ESGE guideline-based content on a variety of topics which are relevant to [...]

Dr. Bares Awards 2017

Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje soutěž Dr. Bares Award pro rok 2017 ve dvou soutěžních kategorií Publication a Idea. Soutěž v kategorii Publication probíhá od 20. 8. 2017 do 3. 3. 2018, a to ve třech navazujících úrovních: a) základní hodnocení, b) národní hodnocení a c) mezinárodní hodnocení. Soutěž v kategorii Idea probíhá v období od 15. 9. 2017 do 30. 6. 2018 a má [...]

Klostridiový den 2018

Přihláška Program