Novinky a aktuality


Zápis z plenární schůze ČGS 13.11.2015

Dne 13.11. 2015 se v Clarion Congres Hotelu Praha uskutečnila plenární schůze ČGS ČLS JEP.37. Slovenské a české endoskopické dny

37. Slovenské a české endoskopické dny Ve dnech 28. 5. – 29. 5. se v Trnavě uskuteční již 37. ročník této tradiční mezinárodní endoskopické akce, jejímž spolupořadatelem je Endoskopická sekce ČGS. V programu budou ve čtvrtek 28. 5. zařazené live přenosy z endoskopických výkonů. Hlavní téma kongresu je Kvalita v endoskopii. Podrobnosti o akci a přihlášení je možno nalézt na webu [...]