Výběrové řízení na pořadatelství kongresu

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 36. Českého a Slovenského gastroenterologického kongresu 2019.

Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 17. 11. 2017 na adresu 1. místopředsedy ČGS ČLS JEP MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D. ondrej.urban@vtn.agel.cz a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

25th UEG Week – Barcelona

Vážení členové České gastroenterologické společnosti, ve dnech 28. 10. – 1. 11. 2017 bude v Barceloně probíhat 25th UEG Week. Informace jsou k dispozici zde.

Novinky a aktuality

Dr. Bares Award 2017

Vážení členové České gastroenterologické společnosti, vedení farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2017 mezinárodní soutěž v kategorii Publication o nejlepší vědeckou práci z oborů gastroenterologie a hepatologie